آنها در شب می‌درخشند!

به مناسبت روز زمین:
بازنشر یادداشتی* بر یک نوشته از مجله یوتوپیا**

ما -گونه‌ی بشر- در زمانی کمتر از یک قرن، تحولاتی را در زمین رقم زده‌ایم که نظم، پایداری و زیبایی حاصل از میلیون‌ها سال تغییرات رو به تکامل را آشکارا مختل کرده است.
واژه‌ی زیبایی را افزون بر ادراک خویش، از این رو به کار می‌برم که جایی نخوانده‌ام یا نشنیده‌ام که برای جلوه‌های طبیعت، جز این نوشته یا گفته باشند.


ادامه مطلب

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها